Norwegian Sandstone Export AS

  • /media/fm/db69fa9586.jpg
  • /media/fm/db69f1bef1.jpg
  • /media/fm/db69ed1317.JPG
  • /media/fm/db69f72c98.jpg
  • /media/fm/db69ee5117.jpg

Steinbruddet opererer under selskapsnavnet Norwegian Sandstone Export AS (NSE), og eies av belgiske Group de Cloedt (75%) og hollandske KWS Asphalt (25%).

NSE er lokalisert i Seljestokken i Kinn kommune (like ved grensa til Bremanger kommune) og har i henhold til driftskonsesjonen tillatelse til å ta ut 100 millioner tonn stein, samt mulighet for utvidelse dersom nødvendig.

Siden monteringen av det stasjonære knuseverket har salgsvolumet økt til rundt 800 000 tonn i året, med en kapasitet på rundt 1,2 millioner tonn med nåværende konfigurasjon. Volumene er økende og produktene som leveres opplever en stadig forhøyet aksept i selskapets primære markeder som er kystområdene i Nord-Europa. Eierne har investert betydelige beløp og er godt rustet for fremtiden, spesielt med tanke på miljømessige bekymringer som har medført en betydelig begrensning på opprettelsen av tilsvarende virksomhet i Norge. Steinbruddets umiddelbare nærhet til Nordsjøen er et viktig konkurransefortrinn, i likhet med muligheten for døgnkontinuerlig drift ved lasteanlegget.

NSE har etablert seg som en betydelig aktør i det nordeuropeiske markedet for høykvalitets asfalttilslag og tar sikte på å være en foretrukket leverandør også i fremtiden.

Vakttelefon Seljestokken: 948 34 935

Priser NSE 2020.pdf

Kontakt oss

firmapost@dcresources.no
+47 951 07 500

Frøysjøvegen 3859 ,
6723 Svelgen

Kart