DC Halsvik Aggregates AS

  • /media/fm/db5ce08744.jpg
  • /media/fm/db5cdc7619.jpg
  • /media/fm/8ade402206.jpg

Uttaket av stein i Sløvåg i Gulen kommune ble startet opp i 1994. Her brytes det gneis som er 1,5 milliarder år gammel. I 2017 ble Yeoman Halsvik kjøpt av belgiske Group de Cloedt (100%) og opererer i dag under navnet DC Halsvik Aggregates AS (DCHA). DCHA sitter også på utvinningsrettigheter i Kvalsund i Finnmark.

Per i dag foreligger det konsesjon på et uttak rundt 160 millioner tonn, og med en opsjon for utvidelse. De siste årene har driften stabilisert seg på et salgs- og produksjonsvolum på om lag 2 millioner tonn årlig til primærmarkedene i de nordeuropeiske kystområder, samt store offshoreprosjekter.

DCHA har etablert seg som en anerkjent og foretrukket leverandør av kvalitetstilslag i det nordeuropeiske tilslagsmarkedet og har som mål å bygge videre på denne posisjonen i fremtiden. 

For kjøp av masser direkte fra bruddet, har vi avtale med Wergeland As.
For vareutvalg og priser, kontakt  på telefon 57 78 18 00 eller e-post e-mail@wergeland.com
Se også www.wergeland.com  

Vakttelefoner Halsvik: 977 01 321 (kl 06-22), 953 38 243 (kl 22-06)

Kontakt oss

firmapost@dcresources.no
+47 951 07 500

Sløvågen 1,
5960 Dalsøyra

Kart