DC Eikefet Aggregates AS

  • /media/fm/db3c5d4c3b.jpg
  • /media/fm/db3b2e20e2.jpg
  • /media/fm/8995d2563e.jpg
  • /media/fm/10b415da2d.jpg
  • /media/fm/10b59c45f9.jpg
  • /media/fm/10ba2ed6df.jpg
  • /media/fm/10b9c706cc.jpg

Uttaket av stein på Eikefet, med tilhørende driftstillatelser, kan spores så langt tilbake som til 1872. Det er med andre ord lange tradisjoner som ligger til grunn for virksomheten ved Osterfjorden i Alver kommune. Opprinnelsen til dagens stasjonære knuseverk så dagens lys i 1971, hvorpå det ble foretatt betydelige oppgraderinger tidlig på 1980-tallet.

Virksomheten opererer under navnet DC Eikefet Aggregates AS og er 100% eiet av belgiske Group de Cloedt. 

Per i dag foreligger det konsesjon på et uttak rundt 200 millioner tonn, og med en opsjon for utvidelse. De siste årene har driften stabilisert seg på et salgs- og produksjonsvolum på om lag 2 millioner tonn årlig til primærmarkedene i de nordeuropeiske kystområder. Eikefet har også betydelige leveranser til lokale og regionale kunder på Vestlandet. Viktige konkurransefortrinn er umiddelbar nærhet til Osterfjorden, samt to separate kaier med døgnkontinuerlig drift for lasting av materiale.

DC Eikefet Aggregates har etablert seg som en anerkjent og foretrukket leverandør av kvalitetstilslag i det nordeuropeiske tilslagsmarkedet og har som mål å bygge videre på denne posisjonen i fremtiden. 

DC Eikefet Aggregates As er ISO-sertifisert for kvalitet og miljø og har også EPD for sine produkter.

Vakttelefon Eikefet: 906 90 057

Prisliste Eikefet 2022.pdf

Kontakt oss

firmapost@dcresources.no
+47 951 07 500

Eikemovegen 3,
5994 Vikanes

Kart