• Veigrus 0-16mm

    Produkter / grus / Veigrus 0-16mm

    Veigrus 0-16mm

    Veigrus 0-16mm, standard EN-13242 (Ubunden bruk)