• Om oss

    Om oss

    Om DC Resources Norway


    DC Resources Norway består av belgiske Group de Cloedts virksomheter i Norge, og omfatter selskapene DC Eikefet Aggregates AS, DC Halsvik Aggregates AS og DC Seljestokken Aggregates AS, som samlet har en bemanning på omlag 150 årsverk.

    Virksomhetene i Norge har årlige leveranser på rundt 5 millioner tonn, og leverer primært til nordeuropeiske kystområder, som Danmark, Tyskland, Polen, Storbritannia og Baltikum. Vi har også betydelige leveranser til offshore-prosjekter.