Ledige stillinger

Anleggsleder

Anleggsleder

DC Resources Norway består av selskapene DC Eikefet Aggregates AS, DC Halsvik Aggregates AS og DC Seljestokken Aggregates og er eid av DC Group i Belgia. Pukkverkene produserer ca. 6 mill. tonn knust stein til asfalt, betong, jernbane, vei og offshore. Markedene for produktene er i Nord-Europa, Norge, Baltikum og England.

ANLEGGSLEDER DC HALSVIK AGGREGATES AS

Ansvarsområder:

  • Stillingen rapporterer til CEO i DC Resources Norway.
  • Ansvar for driften i selskapet.
  • Ansvar for en effektiv produksjon både i brudd og i produksjonsanlegg.
  • Ansvar for at det produseres i henhold til spesifikasjon og kunders behov.
  • Ansvar for at selskapet drives ihht. relevante lover og utslippsløyve.
  • Ansvar for et godt samarbeid i selskapet og med ledergruppen.

Kompetanse:

Leder erfaring fra produksjonsbedrift og gjerne fra pukkverksdrift. Utdannelse som ingeniør og

innen ledelse er ønskelig. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.

Dine egenskaper:

  • Du er interessert og engasjert.
  • Du har arbeidsglede og er opptatt av kvalitet, struktur og sikkerhet.
  • Du er ansvarlig og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Lønn etter avtale.

Forsikring- og pensjonsavtale etter gjeldende vilkår.

Søknadsfrist: 01.08.2021

Spørsmål om stillingen rettes til:

Jan-Øyvind Jørgensen – CEO         Kennet Nordanger – HR Manager
mob: 911 13 101                               mob: 932 06 540
e-mail:joj@dcresources.no              e-mail: kno@dcresources.no