Ledige stillinger

Industrimekanikere

Industrimekanikere

DC Resources Norway består av selskapene DC Eikefet Aggregates AS, DC Halsvik Aggregates AS og DC Seljestokken Aggregates og er eid av DC Group i Belgia. Pukkverkene produserer ca. 6 mill. tonn knust stein til asfalt, betong, jernbane, vei og offshore. Markedene for produktene er i Nord-Europa, Norge, Baltikum og England.

INDUSTRIMEKANIKERE

Arbeidsoppgaver:
Reparasjoner og utbedringer på anlegget.
Sørge for at anlegget fungerer godt og er driftssikkert.
Du vil delta i videre om- og utbygging av anlegget.
Du vil rapportere til Anleggsleder.

Kompetanse:
Du har fagbrev som industrimekaniker og gjerne inngående kjennskap til Bergverksindustrien. Du har erfaring fra bergverksindustri, entreprenør eller mekanisk industri. Det er også en fordel om du har kompetansebevis for anleggsmaskiner.

- Du er interessert og engasjert.
- Du er vant til å jobbe selvstendig og finne gode løsninger.
- Du har arbeidsglede og er opptatt av kvalitet, struktur og sikkerhet.
- Du er ansvarlig og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Lønn etter avtale.

Forsikring- og pensjonsavtale etter gjeldende vilkår.

Søknadsfrist: Vi tar imot søknader 

Spørsmål rettes til:
Anleggsleder Harald Marthinussen Tlf. 994 59 293 / e-post: harald.andre.marthinussen@dcresources.no
Vedlikeholdsplanlegger Christer Morken Tlf. 970 63 656 / e-post: christer.morken@dcresources.no