• Bærekraft

  DC Resources støtter opp om FNs bærekraftsmål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.


  DC Resources arbeider med å bidra til å løse utfordringene lokalt gjennom å redusere klimagassutslipp og forbedre vårt eget fotavtrykk.

  Vi fokuserer særlig på følgende fem mål:


  • Bærekraftsmål nr 9: Industri, innovasjon og infrastruktur – Best tilgjengelige teknologi for reduksjon av helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko
  • Bærekraftsmål nr 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn – Bærekraftige innkjøp av varer og tjenester, transport av varene til kunde, miljøkommunikasjon med naboer
  • Bærekraftsmål nr 12: Ansvarlig forbruk og produksjon – Overvåking og reduksjon av energiforbruk, håndtering av avfall og kjemikalier, forbruk av papir
  • Bærekraftsmål nr 14: Livet på havet – Redusere produksjonsutslipp til vann
  • Bærekraftsmål nr 15: Livet på land – Redusere produksjonsutslipp til luft (støv og støy)