• Aktuelt

    Prisjustering

    Prisjustering

    Vi justerer prisene 1. august 2022


    Med bakgrunn i betydelig økte priser på innsatsfaktorer ser vi oss nødt til å øke prisene våre på masser med ca 5% fra 1. august 2022. Dere finner nye prislister under aktuelt utsalg og knuseverk.